اتّحاد عاقل به معقول

اتّحاد عاقل به معقول

اتحاد عاقل به معقول یکی از مسائل ریشه‌دار و کهنِ فلسفی است که پیش
از اسلام نیز حکیمان یونانی از آن سخن رانده‌اند. فیلسوفان بزرگ اسلامی
چون ابن‌سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ اشراق، صدرالمتألهین،
ملاهادی سبزواری، و نیز عارفانی چون محی‌الدین عربی، ملای رومی و... هر
یک به نوعی این مسئله را دنبال کرده‌اند.
اثر حاضر که مجموعه درس‌های آیةاللّه استاد حسن‌زادهٔ آملی است، جوانب
گوناگون مسئلهٔ اتحاد عاقل به معقول را در ۲۳ درس با حوصله و بردباری،
کاویده و همهٔ اقوال و انظار مختلف را به دقت موشکافی کرده است.